SENSİZLİK

Sensizlik canıma tak etti meleğim,
Neredesin? Nerede o sıcacık yüreğin?
Yokluğunda arıyor ellerini ellerim,
Yollara hep seni soruyor gözlerim.

Güneş doğmuyor artık gönül pencereme,
Yıkıldı bütün hayallerim.
Senden bir haber, bir merhaba gelse,
Tomucuklar çiçek açacak,
Yeniden yeşerecek ümitlerim.

Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE

Kodlama Dersi ve Düşündürdükleri

Uzun süredir kodlama dersinin müfredata alınacağı ve zorunlu olacağı ile ilgili haberler hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde paylaşılmakta. Bu paylaşım ve haberler üzerine de pek çok yorumlar yapılmakta. Ben de birkaç cümle ile görüşlerimi paylaşmak istedim.

Dünyada bu konuda örnekler var ve ders verilmekte. Bu konuda beni rahatsız eden nokta ise şu. Bu dersi gerçekten çocuklarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz için mi açıyoruz? Bu soru da nereden çıktı diyebilirsiniz. Paylaşımlara baktığımda, bu dersle ilgili iki konunun öne çıktığını görüyorum. Birincisi daha çok bilişim öğretmenine ihtiyaç duyulması konusu, ikincisi ise artık bilgisayar başına geçen her öğrencinin kodlama ile birşeyler yapmasının beklenmesi. Her ikisinin de popülist yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum.

Kimsenin bu dersin getirileri, varsa götürüleri, müfredatın ne olacağı , bu eğitimin nasıl verileceği, zorunlu olmasının doğru olup olmadığı sorularına cevap verdiğini görmedim ve okumadım. Yani, bu dersin zorunlu olarak müfredata konulması durumunda çocuklarımızın kazancı ne olacak, nasıl yaparsak maksimum faydayı sağlarız konuları maalesef gündemimizde bile değil.

Bir başka konu da bu ders müfredatı kapsamında kullanılacak dil. Büyük ihtimalle karar verilecek dili birçok öğretmen bilmiyor olacak. Sadece verilecek kısa bir eğitimle bu giderilebilir mi? Bu konuda derse girecek öğretmenler nasıl belirlenecek? Hemen şu söylenebilir, Bilişim Öğretmenleri. Ama tüm bilişim öğretmenleri yazılımla ilgilenmiyor ki! Bilişim konusunda birçok alt alan var ve herkes yazılımla ilgilenmek zorunda değil. Gençlere iyi bir eğitim vermek için, yazılımı seven öğretmenler eğitim vermeli ki faydalı olsun.

Son olarak da bu ders zorunlu olmamalı. Sevenler bu derse katımalı yani seçmeli olmalı. Algoritmik düşünebilmek açısından, matematiği iyi olan gençlerin seçmesi sağlanmalı ki başarılı ve amaca ulaşan dersler verilebilsin.

Bunlara ekleyip yazılabilecek o kadar çok şey var ki yazıp sizleri sıkmak istemedim. Tabiki bunlar benim görüşlerim, katılıp katılmamak sizlere kalmış.

Ecir Uğur Küçüksille

BİR GÜN SEN DE ANLARSIN

Birgün sen de anlarsın,
Ne kadar zormuş,
Kalabalıkta yapayalnız yürümek.
Etrafın insanlarla dolu iken,
Kendini kimsesiz hissetmek.

Bir gün sen de anlarsın,
Ne kadar zormuş,
Sıkıntıları içinde biriktirmek.
Kelimeleri kalbine hapsedip,
İçin için kendini yemek.

Bir gün sen de anlarsın,
Hak verirsin bana,
İstersin birkaç kelime söylemek.
Kelimeler boğazına düğümlenir,
Elinden gelir, sadece dua etmek.

Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE

KÖTÜLÜK

Ne geçecek eline kötülükle ?
İstiyorsun, herkes önünde dursun el pençe.
Sanır mısın bu dünya sana baki!
Ektiğini biçeceksin gün gelince.

Belki görürüm, belki görmem,
Belki bilirim, belki bilmem.
Unutma! Kötülük kazanmaz,
Birgün yapayalnız kalacaksın öylece.

Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE